Conny

 

 

 

 

 

Overalt i samfundet sker der en specialisering på arbejdspladsen. Ved at uddele bestemte opgaver til kvalificerede medarbejdere, opnår man en bedre fordeling af arbejdet og et samtidigt kvalitetsløft.

Klinikkens sygeplejerske hedder Conny. Udover sit arbejde i klinikken er Conny også tilknyttet Hjemmeplejen i Norddjurs Kommune, hvor hun kører som vikar.

Foruden de vanlige opgaver med pasning af telefon, laboratoriearbejde, mm. Har sygeplejerskerne også deres egen konsultation.

Her skifter sygeplejersken sår, fryser vorter, har forbyggende samtaler om kost, sukkersyge eller kolesterol. Sygeplejersken har også mulighed for at tage blodtryk hvor du er helt i hvile.

Alt hvad sygeplejersken foretager sig i konfereres med den praktiserende læge og journalføres, således at resultaterne af samtalen indgår som en naturlig del af samtalen mellem dig og din læge.